Hvorfor er der behov for et asylcenter i Randers?

Der er på landsplan et stigende indkvarteringsbehov på grund af, at asylansøgere opholder sig længere i centret, selv om de har fået afslag på deres asylansøgning.