Hvor skal asylbørnene være i deres fritid? Der er jo begrænset udenoms arealer omkring Søren Møllers Gade 37.

Ud over de nærliggende parker og grønne områder, hvor man kan opholde sig, så vil asylcenterledelsen forsøge at få et tæt samarbejde med fx idrætsforeninger og frivillige organisationer for at aktivere børn og de unge.