Hvilken undervisning bliver der for asylbørnene i skolealderen?

De vil få undervisning på udvalgte folkeskoler, hvor de bliver introduceret til det danske skolesystem og samfund. Den enkelte elev vil få alderssvarende undervisning.