Bliver asylcentret i Randers ligesom Sandholmlejren?

Nej. Sandholmlejren er et modtagelsescenter. Det er her asylansøgerne bor, når de lige er kommet til landet, mens Udlændingestyrelsen undersøger, om asylansøgeren tidligere har søgt asyl i et andet land. Endvidere er Sandholmlejren for personer, der er udvist af Danmark, eller for personer der er på tålt ophold.