Hvor kommer beboerne på asylcentret fra?

De kommer primært fra Syrien - men der vil også være beboere fra andre lande på centeret.