Hvad er tidligere erfaringer med at være nabo til et asylcenter?

Generelt er lokalbefolkningen glade for et asylcenter, men der kan være problemstillinger, som asylcenterets leder og medarbejdere skal løse sammen med asylansøgerne og naboerne.