Har beboerne brug for donationer, tøj, legetøj og lign.?

Nej, som udgangspunkt ikke. Men der kan sagtens være behov på nogle af de øvrige asylcentre. Hvis du ønsker at donere gaver (tøj, legetøj og lign.) kan du kontakte asylcenteret på tlf. 9966 9801 eller sende en mail og aftale nærmere.