Tjærbyvej 204, Tjærby, 8930 Randers NØ - Ansøgning om nedrivning

Ansøgning om nedrivningstilladelse af bevaringsværdig bygning.

12. februar 2019 - Oprettet af Mette Trudslev

Der er tale om en udlænge, som ligger bag stuehuset, ved hovedgaden Tjærbyvej i Tjærby. Udlængen er opført i 1929 og fremstår kalket. Bygningen har en bevaringsværdi på 4 og er optaget i Randers Kommuneplan 2017 som bevaringsværdig. Stuehus er ikke registreret som bevaringsværdigt grundet en skalmuring. Det er oprindeligt opført i 1887.

Ansøger vil rive begge bygninger ned og ønsker i stedet et nyt stuehus hvor udlængen ligger i dag.

Tjærby er omfattet af et kulturmiljø som favner bebyggelse og landskab syd for Tjærbyvej. Baggrund for udpegning af kulturmiljøet er den præcise grænse mellem det bakkede morænelandskab og det flade fjordforland, samt gårdrækken beliggende syd for Tjærbyvej, som er særlig påvirkelig overfor ny bebyggelse ved Tjærbys kanter. Randers Kommune vurderer ikke, at nedrivning af bevaringsværdige udlænge påvirker udpegningsgrundlaget for kulturmiljøet væsentligt. Da der ikke er tale om de karakteristiske firelængede gårdsbebyggelser, men en mindre udlænge, hvor stuehuset, som ligger ud til Tjærbyvej ikke er bevaringsværdigt.

Nedrivningsanmeldelsen vedr. ovennævnte bygning offentliggøres hermed i henhold til  Bygningsfredningsloven § 18 med en indsigelsesfrist på 4 uger, gældende fra tirsdag den 12. februar 2019 til og med tirsdag den 12. marts 2019.

Hvis De har bemærkninger, kan De sende dem skriftligt til Plan - Udvikling, Miljø og Teknik, Odinsgade 7, 8900 Randers C eller plan@randers.dk senest tirsdag den 12. marts 2019.