Forslag til Lokalplan 683 – Erhvervsområde på Europavej ved Fårup, Dermapharm A/S

Forslag til Lokalplan 683 - Erhvervsområde på Europavej ved Fårup, Dermapharm A/S samt afgørelse om miljøvurdering.

11. februar 2019 - Oprettet af Mette Trudslev

Udviklingsudvalget vedtog den 07.02.2019 Forslag til Lokalplan 683 til offentlig høring i 4 uger, jf. planlovens § 24.

Planforslaget er i offentlig høring fra den 11.02.2019 til den 11.03.2019.

Høringssvar skal sendes til plan@randers.dk og skal være modtaget senest mandag den 11.03.2019.

Hvis du indsender ideer eller forslag skal du være opmærksom på, at det indsendte offentliggøres på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata via dette link.

Se forslag til Lokalplan 683

Planforslagets indhold

Lokalplan 683 omfatter et 4,1 ha stort areal på Europavej 10 og 12, ved motorvejen mellem Fårup og Asferg.

Byrådet ønsker med denne lokalplan at overføre et areal fra landzone til byzone, samt at fastlægge et nyt byggefelt og nye bestemmelser for kommende byggeri, sådan at der kan opføres flere erhvervsbygninger inden for lokalplanområdet.

Lokalplanen giver mulighed for

  • at der kan opføres en ny lagerhal til kosmetikvirksomheden Dermapharm A/S,
  • at der kan etableres en ny vejadgang til lokalplanområdet fra Europavej og
  • at der kan foretages fremtidige udvidelser, ud over den aktuelle lagerhal.

Miljøvurdering

Udviklingsudvalget har truffet afgørelse om, at planforslaget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da det vurderes, at planforslaget ikke får væsentlig indvirkning på miljøet. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

Midlertidige retsvirkninger

Midlertidige retsvirkninger

Klagevejledning

Klagevejledning for lokalplanforslag og afgørelse vedr. miljørapport