Forslag til Lokalplan 667 - Boligområde ved Krogen i Borup

Forslag til Lokalplan 667 – Boligområde ved Krogen i Borup.

21. januar 2019 - Oprettet af Mette Trudslev

Udviklingsudvalget har den. 17. januar 2019 vedtaget Forslag til Lokalplan 667 samt afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering.

Forslag til Lokalplan 667 er i offentlig høring fra den 21. januar 2019 til den 18. februar 2019.

Høringssvar skal sendes til plan@randers.dk og skal være modtaget senest mandag den 18.02.2019.

Hvis du indsender ideer eller forslag skal du være opmærksom på, at det indsendte offentliggøres på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata via dette link.

Se forslag til Lokalplan 667

Planforslagets indhold

Forslag til Lokalplan 667 omfatter et område øst for Krogen i Borup. Planen giver mulighed for opførelse af i alt maks 19 nye boliger, i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse med en bebyggelsesprocent på maks 25 og i en højde af maks 1 etage.

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at planforslaget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planforslaget vurderes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

Midlertidige retsvirkninger

Midlertidige retsvirkninger

Klagevejledning

Klagevejledning for lokalplanforslag og afgørelse vedr. miljørapport