Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Virring til Afløb fra Virring

Randers Kommune har den 18. januar 2019 givet tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Virring til Afløb fra Virring

18. januar 2019 - Oprettet af Jakob Aarup

Randers Kommune har den 18. januar 2019 givet tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Virring til Afløb fra Virring. Tilladelsen er som følge af separatkloakering af Virring. Udledningen af renset tag- og overfladevand fra Hvidsten vil erstatte udledningen af spildevand renset i et rodzoneanlæg. Husspildevand vil fremover blive ledt til rensning på Randers Centralrenseanlæg. Der gives derudover tilladelse til etablering af et nødoverløb fra ny pumpestation til regnvandsbassin. I forbindelse med tilladelsen har Randers Kommune vurderet, at projektet ikke vil medføre væsentlige påvirkninger, der kan være til skade for miljøet, og projektet er derfor ikke VVM-pligtig.

Tilladelse

Tilladelsen og afgørelse vedr. VVM kan påklages frem til den 15. februar 2019.