Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Østrup til Østrup Bæk

Randers Kommune har den 13. februar 2019 givet tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Østrup til Østrup Bæk

13. februar 2019 - Oprettet af Jakob Aarup

Randers Kommune har den 13. februar 2019 givet tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Østrup til Østrup Bæk. Tilladelsen er som følge af separatkloakering af Østrup. Udledningen af tag- og overfladevand fra Østrup vil erstatte udledningen af opspædet spildevand fra Østrup. I forbindelse med tilladelsen har Randers Kommune vurderet, at projektet ikke vil medføre væsentlige påvirkninger, der kan være til skade for miljøet, og projektet er derfor ikke VVM-pligtig.

Tilladelse

Tilladelsen og afgørelse vedr. VVM kan påklages frem til den 13. marts 2019.