Tillæg til vandindvindingstilladelse til Strømmen Vandværk, og afgørelse om ikke VVM-pligt

Randers Kommune har givet Strømmen Vandværk et tillæg til den eksisterende vandindvindingstilladelse for kildeplads ved Tebbestrupvej 112 (Henriettelund).

02. februar 2018 - Oprettet af Jan Hansen

Randers Kommune har givet Strømmen Vandværk et tillæg til den eksisterende vandindvindingstilladelse for kildeplads ved Tebbestrupvej 112 (Henriettelund).

Strømmen Vandværk flytter hele deres årlige tilladte indvindingsmængde på 380.000 m3 til kildepladsen ved Tebbestrupvej 112 og vandværket på Svendborgvej 11a. Samtidig nedlægger Strømmen Vandværk deres andet vandværk på Vandværksvej med tilhørende boring.

Tilladelsen gælder frem til 1. juni 2043.  

Randers Kommune har truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

 

Klagefristen for kommunens afgørelse om fornyet tilladelse samt VVM-afgørelse udløber den 2. marts 2018.