Høring af indsatsplaner til grundvandsbeskyttelse

Randers Kommune offentliggør hermed Forslag til indsatsplaner for Randers Syd og sender samtidig forslagene til indsatsplaner i 12 ugers offentlig høring. Høringen løber fra 9. februar til 4. maj 2018.

08. februar 2018 - Oprettet af Jan Hansen

Randers Kommune offentliggør hermed Forslag til indsatsplaner for Randers Syd og sender samtidig forslagene til indsatsplaner i 12 ugers offentlig høring. Høringen løber fra 9. februar til 4. maj 2018.

Efter at Naturstyrelsen har udført geologisk kortlægningen for den del af Randers Kommune, som ligger syd for Randers Fjord og Gudenåen, har Randers Kommune, Natur og Miljø udarbejdet en overordnet rammeindsatsplan samt målrettede delindsatsplaner for hvert af områdets 20 vandværker.

Forslag til rammeindsatsplanen og delindsatsplanerne har været forelagt for Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse og er godkendt i Miljø- og teknikudvalget den 5. februar 2018. Efter den offentlige høring bliver alle kommentarer behandlet, inden indsatsplanerne godkendes af Byrådet.

Forslagene til indsatsplaner kan læses her, og hvordan man kommenterer indsatsplanerne kan læses via dette link.

Samtidig med offentliggørelse og høring af forslagene til indsatsplaner, offentliggøres også afgørelse af, at indsatsplanerne for Randers Syd området ikke skal miljøvurderes. Denne afgørelse kan påklages indenfor 4 uger fra dato for offentliggørelse. Afgørelsen kan findes her.