Fornyet vandindvindingstilladelse til Vorup Vandværk og afgørelse om ikke VVM-pligt

Randers Kommune har givet Vorup Vandværk en fornyet vandindvindingstilladelse. Vandværket har tilladelse til at indvinde 150.000 m3 grundvand pr. år. Tilladelsen gælder i 30 år.

13. april 2018 - Oprettet af Jan Hansen

Randers Kommune har givet Vorup Vandværk en fornyet vandindvindingstilladelse. Vandværket har tilladelse til at indvinde 150.000 m3 grundvand pr. år. Tilladelsen gælder i 30 år.  

Randers Kommune har truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Klagefristen for kommunens afgørelse om fornyet tilladelse samt VVM-afgørelse udløber den 11. maj 2018.