Fornyet vandindvindingstilladelse til Torup Vandværk, og afgørelse om ikke VVM-pligt

Randers Kommune har givet Torup Vandværk en fornyet vandindvindingstilladelse. Vandværket har tilladelse til at indvinde 6.000 m3 grundvand pr. år.

11. januar 2018 - Oprettet af Jan Hansen

Randers Kommune har givet Torup Vandværk en fornyet vandindvindingstilladelse. Vandværket har tilladelse til at indvinde 6.000 m3 grundvand pr. år. Tilladelsen gælder i 30 år. 
Randers Kommune har truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Klagefristen for kommunens afgørelse om fornyet tilladelse samt VVM-afgørelse udløber den 8. februar 2018.