Fornyet vandindvindingstilladelse til Sparrehusvejens Vandværk og afgørelse om ikke VVM-pligt

Randers Kommune har givet Sparrehusvejens Vandværk en fornyet vandindvindingstilladelse.

05. juli 2018 - Oprettet af Jan Hansen

Randers Kommune har givet Sparrehusvejens Vandværk en fornyet vandindvindingstilladelse. Vandværket har tilladelse til at indvinde 2.000 m3 grundvand pr. år. Tilladelsen gælder i 30 år.  

Randers Kommune har truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

 

Klagefristen for kommunens afgørelse om fornyet tilladelse samt VVM-afgørelse udløber den 2. august 2018.