Øster Tørslev Vandværk: Endelig tilladelse til ibrugtagning af ny boring.

Randers Kommune har givet Øster Tørslev Vandværk tilladelse til, at indvinde vand fra nyetableret boring med DGU nr. 59.633.

20. april 2018 - Oprettet af Jan Hansen

Randers Kommune har givet Øster Tørslev Vandværk tilladelse til, at indvinde vand fra nyetableret boring med DGU nr. 59.633. Boringen er beliggende på matrikel nummer 6cg Ø. Tørslev By, Ø. Tørslev.

Tilladelsen gives som et tillæg til den eksisterende vandindvindingstilladelse af den 8. november 2016.