Udbyhøjvej 130, 8930 Randers NØ - Ansøgning om nedrivning

Ansøgning om nedrivningstilladelse af bygning, som er sikret mod nedrivning i lokalplan 640.

28. august 2018 - Oprettet af Mette Trudslev


Bygningen har en bevaringsværdi 5, men er med Lokalplan 640 udpeget, som en bygning der skal bevares, primært pga. dens volumen og det taktfaste system i betonelementerne. Lokalplanen udlægger bygningen til p-hus, med mulighed for at bygge boliger ovenpå.

Ansøger ønsker at opføre en ny bygning inden for samme byggefelt som den eksisterende bygning. Ansøger vurderer ikke, at det er muligt at have et effektivt P-hus og at etablering af boliger der ovenpå, er konstruktivt muligt. Ansøger mener derfor, at bevarelse af den eksisterende bygning vil give en uheldig konsekvens for det samlede indtryk.

Ansøgning om nedrivning vedr. ovennævnte bygning offentliggøres hermed i henhold til Bygningsfredningslovens §18 med en indsigelsesfrist på 4 uger, gældende fra mandag den 28. august 2018 til den 25. september 2018.

Hvis du har bemærkninger, kan disse sendes til;

Plan
Udvikling, Miljø og Teknik
Odinsgade 7, 8900 Randers C

Eller på

plan@randers senest den 25. september 2018.