Forslag til Lokalplan 681 og Tillæg 27 til Kommuneplan - Stevnstrup Fritid- og Idrætsanlæg

Forslag til Lokalplan 681 og Forslag til Tillæg 27 til Kommuneplan 2017 – Stevnstrup Fritids- og Idrætsanlæg.

18. december 2018 - Oprettet af Mette Trudslev

Udviklingsudvalget vedtog den 13.12.2018 Forslag til Lokalplan 681 og Forslag til Tillæg 27 til kommuneplanen – Stevnstrup Fritids- og Idrætsanlæg til offentlig høring i 4 uger, jf. planlovens § 24.

Forslag til Lokalplan 681og Forslag til Tillæg 27 til kommuneplanen er i offentlig høring fra den 18.12.2018 til den 15.01.2019.

Høringssvar skal sendes til plan@randers.dk og skal være modtaget senest tirsdag den 15.01.2019.

Hvis du indsender ideer eller forslag skal du være opmærksom på, at det indsendte offentliggøres på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata via dette link.

Se forslag til Lokalplan 681

Se Tillæg 27 til Kommuneplan 2017

Planforslagets indhold

Lokalplanforslaget udlægger området til offentlige formål i form af fritid- og idrætsanlæg, samt institutioner og giver mulighed for opførsel af ny bebyggelse, samt mindre anlæg der understøtter formålet.

Forslaget til kommuneplantillæg giver mulighed for at alt der er tilhørende idrætsanlægget, kommer indenfor samme rammeområde.

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at planforslaget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planforslaget vurderes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

Midlertidige retsvirkninger

Midlertidige retsvirkninger

Klagevejledning

Klagevejledning for lokalplanforslag og afgørelse vedr. miljørapport