Forslag til Lokalplan 678 – Boliger ved Tørringvej i Øster Tørslev

Forslag til Lokalplan 678 – Boliger ved Tørringvej i Øster Tørslev.

22. november 2018 - Oprettet af Mette Trudslev

Udviklingsudvalget vedtog den 15.11.2018 Forslag til Lokalplan 678 – Boliger ved Tørringvej i Øster Tørslev til offentlig høring i 4 uger, jf. planlovens § 24.

Forslag til Lokalplan 678er i offentlig høring fra den 22.11.2018 til den 20.12.2018.

Høringssvar skal sendes til plan@randers.dk og skal være modtaget senest torsdag den 20.12.2018.

Hvis du indsender ideer eller forslag skal du være opmærksom på, at det indsendte offentliggøres på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata via dette link.

Se forslag til Lokalplan 678

Planforslagets indhold

Lokalplanforslaget omfatter et areal på ca. 0,5 ha, der ligger ved Tørringvej 5-7 i Øster Tørslev. Lokalplanen udlægger området til boligformål og rekreative formål med mulighed for 11 tæt-lav boliger i form af rækkehuse og dobbelthuse med tilhørende fælles opholdsareal.

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at planforslaget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planforslaget vurderes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

Midlertidige retsvirkninger

Midlertidige retsvirkninger

Klagevejledning

Klagevejledning for lokalplanforslag og afgørelse vedr. miljørapport