Forslag til Lokalplan 677 - Boligområde på Paderup Mosevej

Forslag til Lokalplan 677 – Boligområde på Paderup Mosevej, Randers SØ - samt afgørelse om miljøvurdering.

18. december 2018 - Oprettet af Mette Trudslev

Udviklingsudvalget vedtog den 13.12.2018 Forslag til Lokalplan 677 – Boligområde på Paderup Mosevej, Randers SØ til offentlig høring i 4 uger, jf. planlovens § 24.

Forslag til Lokalplan 677 er i offentlig høring fra den 18.12.2018 til den 15.01.2019.

Høringssvar skal sendes til plan@randers.dk og skal være modtaget senest tirsdag den 15.01.2019.

Hvis du indsender ideer eller forslag skal du være opmærksom på, at det indsendte offentliggøres på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata via dette link.

Se forslag til Lokalplan 677

Planforslagets indhold

Lokalplanforslaget udlægger området til tæt-lav boligbebyggelse med mulighed for 11-12 boliger i form af rækkehuse, samt tilhørende fælles opholdsarealer. Lokalplanen sikre samtidig et rekreativt areal, der fremstår som en sammenhængende grøn kile fra Tritonvej til Paderup Mosevej mod syd.

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at planforslaget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planforslaget vurderes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

Midlertidige retsvirkninger

Midlertidige retsvirkninger

Klagevejledning

Klagevejledning for lokalplanforslag og afgørelse vedr. miljørapport