Forslag til Lokalplan 674 og KPT 29 – Boliger og lettere erhverv ved Landsbygaden i Stevnstrup

Forslag til Lokalplan 674 og Forslag til Tillæg 29 til Kommuneplan 2017 – Boliger og lettere erhverv ved Landsbygaden i Stevnstrup.

06. december 2018 - Oprettet af Mette Trudslev

Udviklingsudvalget vedtog den 15.11.2018 Forslag til Lokalplan 674 og Forslag til Tillæg 29 til kommuneplanen – Boliger og lettere erhverv ved Landsbygaden i Stevnstrup til offentlig høring i 4 uger, jf. planlovens § 24.

Forslag til Lokalplan 674 og Forslag til Tillæg 29 til kommuneplanen er i offentlig høring fra den 06.12.2018 til den 03.01.2019.

Høringssvar skal sendes til plan@randers.dk og skal være modtaget senest torsdag den 03.01.2019.

Hvis du indsender ideer eller forslag skal du være opmærksom på, at det indsendte offentliggøres på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata via dette link.

Se forslag til Lokalplan 674

Se Tillæg 29 til Kommuneplan 2017

Planforslagets indhold

Lokalplanforslaget omfatter et areal på ca. 1 ha, der ligger ved Landsbygaden i den centrale del af Stevnstrup. Området fremstår i dag bebygget med den oprindelige 4-længede gård med et stuehus og de tidligere stald/ladebygninger. Lokalplanforslaget giver mulighed for en åben-lav bolig i stuehuset og ombygning af den eksisterende bygningsmasse til boligformål med mulighed for i alt 8 boliger. Derudover giver lokalplanen mulighed for 7 nye tæt-lav boliger. Der gives mulighed for lette erhverv som f.eks. kontorer og klinikker i miljøklasse 1. Lokalplanområdets nordlige del udlægges til fælles opholdsareal svarende til minimum 10% af områdets samlede grundareal.

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at planforslaget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planforslaget vurderes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

Midlertidige retsvirkninger

Midlertidige retsvirkninger

Klagevejledning

Klagevejledning for lokalplanforslag og afgørelse vedr. miljørapport