Forslag til Lokalplan 668 – Et boligområde på Påskeliljevej i Øster Bjerregrav

Forslag til Lokalplan 668 – Et boligområde på Påskeliljevej i Øster Bjerregrav.

29. oktober 2018 - Oprettet af Mette Trudslev

Udviklingsudvalget vedtog den 25.10.2018 Forslag til Lokalplan 668 – Et boligområde på Påskeliljevej i Øster Bjerregrav, til offentlig høring i 4 uger, jf. planlovens § 24.

Forslag til Lokalplan 668 er i offentlig høring fra den 29.10.2018 til den 25.11.2018.

Høringssvar skal sendes til plan@randers.dk og skal være modtaget senest søndag den 25.11.2018.

Hvis du indsender ideer eller forslag skal du være opmærksom på, at det indsendte offentliggøres på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata via dette link.

Se forslag til Lokalplan 668

Planforslagets indhold

Lokalplanforslaget udlægger området til tæt-lav boligbebyggelse, foruden eksisterende bolig. Lokalplanen giver mulighed for opførelse af 6 boliger i form af dobbelthuse. Der er desuden udlagt et areal til fælles opholdsareal.

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at planforslaget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planforslaget vurderes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

Midlertidige retsvirkninger

Midlertidige retsvirkninger

Klagevejledning

Klagevejledning for lokalplanforslag og afgørelse vedr. miljørapport