Fordebat - planlægning for solvarmeanlæg ved Værum

Inden der udarbejdes et forslag for solvarmeanlæg med tilhørende teknikbygninger ved Værum, har du mulighed for at komme med gode ideer og forslag til arbejdet.

05. november 2018 - Oprettet af Majken Hentze

Randers Kommune har igangsat planlægningen for solvarmeanlæg med tilhørende teknikbygning, skorsten og akkumuleringstank. Anlægget planlægges etableret på et landbrugsareal, der ligger op til Hammelvej ved Værum. Der planlægges for et samlet areal på 4,6 ha, hvoraf det konkrete projekt udgør ca. 2,6 ha.

Anlægget skal levere varme til forbrugere tilsluttet Værum-Ørum Kraftvarmeværk og bidrager positivt til omstillingen til vedvarende energi.

Vi opfordrer alle interesserede til at deltage i debatten og komme med forslag til planlægningen på plan@randers.dk

Frist for indlæg til fordebatten er den 3. december 2018. 

Hvis du indsender ideer eller forslag skal du være opmærksom på, at det indsendte offentliggøres på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata via dette link.

Debathæfte finder du her