Fordebat - Planlægning for boliger på det eksisterende Helstedgård samt rækkehuse på Borup Allé 1

Inden der udarbejdes et forslag for Helstedgård, har du mulighed for at komme med gode ideer og forslag til arbejdet.

13. juni 2018 - Oprettet af Mette Trudslev

Byrådet har besluttet at igangsætte en fordebat for boliger på det eksisterende Helstedgård og rækkehuse der ved siden af på Borup Allé 1, 8920 Randers NV.

Fordebatten holdes i henhold til planlovens § 23c og finder sted i perioden fra onsdag 13. juni til onsdag 27. juni 2018

Byrådet ønsker med den kommende planlægning at tilvejebringe:

  • Omdannelse af en del af en eksisterende rammeområde for åben-lav boligbebyggelse - til et nyt rammeområde der skal anvendes til tæt-lav boligbebyggelse og etageboliger, hvor bebyggelse ikke må opføres højere end 8,5 meter og have en bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom der ikke overstiger 40%.

Har du forslag, ideer eller bemærkninger til den ovennævnte planlægning, vil byrådet gerne høre fra dig, så bemærkningerne evt. kan indgå i planlægningen.

Har du bemærkninger, kan du skrive ind til Randers Kommune med dit høringssvar senest onsdag 27. juni 2018.

Send dit høringssvar på e-mail til plan@randers.dk, og husk at oplyse afsendernavn og adresse, samt at henvendelsen handler om Helstedgård

Mere information samt debatmateriale finder du her