Bjerrevej 11, Bjerre, 8970 Havndal - Ansøgning om nedrivning

Ansøgning om nedrivningstilladelse af bevaringsværdig bygning Bjerrevej 11, Bjerre, 8970 Havndal – Matr.nr. 4a Bjerre By, Udbyneder.

01. august 2018 - Oprettet af Mette Trudslev

Ejendommen er en firelænget landbrugsejendom beliggende i byen Bjerre.
Bygningerne er murstensbygninger fra 1910, hvor de trefløjede udlænger fremstår med kampestenssokkel.

Ejendommen har været udsat for en brand, hvorfor der ønskes en delvis nedrivning af en af fløjene, som vist på foto.

Bygningen er i Randers Kommuneplan 2017 benævnt som bevaringsværdig med værdi på 4.
Nedrivningsanmeldelsen vedr. ovennævnte bygning offentliggøres hermed i henhold til
Bygningsfredningsloven § 18 med en indsigelsesfrist på 4 uger, gældende fra onsdag den 1. august 2018 til onsdag den 29. august 2018.

Hvis De har bemærkninger, kan De sende dem skriftligt til Plan, Miljø og Teknik, Odinsgade 7, 8900
Randers C eller plan@randers.dk senest onsdag den 29. august 2018.