Tilladelse til restaurering af Elbæk

Randers Kommune har meddelt tilladelse efter vandløbsloven til restaurering af en delstrækning af Elbæk mod Nørre Å jf. Statens Vandområdeplan.

28. november 2018 - Oprettet af Morten Fischer Jørgensen

Randers Kommune har meddelt tilladelse til restaurering af en delstrækning af Elbæk mod Nørre Å jf. Statens Vandplan I, (projekt nr. AAR-11155). Indsatsen er overført til Vandområdeplan II (2015-21) og omhandler stenudlægning på 3 korte strækninger. Projektstrækningen er beliggende  indenfor de nederste 250 m fra Nørre Å (nordvest for Milskovvej i Helstrup). Formålet med vandplanindsatsen i Elbæk er, at forbedre de fysiske forhold for fisk og smådyr. Ved indsatsen forventes det, at målet om god økologisk tilstand opnås. Restaureringen i Elbæk vil betyde, at de fysiske forhold således bliver forbedret.

  • Du kan se tilladelsen her
  • Bilag til tilladelsen her