Tilladelse efter vandløbsloven for regulering af en grøft

Ejeren af Hviidsvej 3, Floes 8900 Randers SØ har fået tilladelse til at udvide eksisterende grøft.

11. juni 2018 - Oprettet af Morten Fischer Jørgensen

Randers Kommune modtog den 2. maj 2018 en ansøgning, hvor der blev ansøgt om tilladelse til at udvide en eksisterende grøft. Grøften får efterfølgende karakter som et vandhul. Udvidelsen sker ved at fjerne gamle jernbanesveller, udvide det eksisterende trace og lægge brinkerne ned med lav hældning. Afløbskoten bibeholdes.

Projektet er beliggende på matr. 7g Floes By, Virring.

Den endelige tilladelse efter Vandløbsloven kan ses her

Tilladelsen er offentliggjort 11.06.18