Tilladelse til etablering af gang og cykelsti over Alling Å

Randers Kommune har meddelt tilladelse til en gangbro syd for Ølst over Alling Å. Gangbroen etableres i forbindelse med et nyt stisystem sydøst for virksomheden DANISH STEVEDORE HOLDING A/S.

Alling Å

01. november 2018 - Oprettet af Morten Fischer Jørgensen

Randers Kommune har meddelt tilladelse efter vandløbsloven til en gangbro syd for Ølst over det offentlige vandløb Alling Å. Gangbroen etableres i forbindelse med et nyt stisystem sydøst for virksomheden DANISH STEVEDORE HOLDING A/S. Stien og broforbindelsen anlægges i den §3 beskyttede eng mellem matrikel 2G Ginnerup By, Ølst 11g Ginnerup By, Ølst på østsiden af vandløbet. Begge matrikler tilhører ansøger. Der er den 29. august 2018 meddelt dispensation i medfører af Naturbeskyttelseslovens §65, stk. 2 til anlæggelse af stisystemet.

Se tilladelsen her

Tilladelsen er offentliggjort den 01.11 2018