Regulering af skovvandløb ved Langå

Randers kommune har givet tilladelse til vandløbsregulering og restaurering af skovvandløb.

01. marts 2018 - Oprettet af Lone Jørgensen

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen.
Klage skal være modtaget i Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 3. april 2018.

Tilladelsen til regulering af vandløb.