Lokal høring af ansøgning om nedlæggelse af gennemgående vej.

Randers kommune har fået en ansøgning efter naturbeskyttelseslovens § 26a om at nedlægge et stykke af en gennemgående skov- og markvej på matrikel nr. 1d Dalsgård, Råby, adressen Demstrupvej 19, Råby Kær, 8970 Havndal.

03. juli 2018 - Oprettet af Morten Fischer Jørgensen

Lokal høring af ansøgning om nedlæggelse af gennemgående vej.

Randers kommune har fået en ansøgning efter naturbeskyttelseslovens § 26a om at nedlægge et stykke af en gennemgående skov- og markvej på matrikel nr. 1d Dalsgård, Råby, adressen Demstrupvej 19, Råby Kær, 8970 Havndal.

Markvejen fører ikke til nogen af de beskyttede naturtyper, fortidsminder m.v. som loven tilsigter at beskytte. Markvejen ligger i forlængelse af et stykke skovvej som ligger i forlængelse af Råby Møllevej og er således et stykke af en gennemgående vej og dermed skal der i forbindelse med sagen tages hensyn til den evt. rekreative værdi af vejen.

Randers kommune ønsker evt. bemærkninger til vejens nedlæggelse tilsendt skriftlig enten som digitalpost eller pr. e-mail til skob@randers.dk inden den 16. august 2018

Du kan se høringsbrev med kort her.