Fremlæggelse efter vandløbsloven - offentliggørelse af projekt for rørlægning af 250 m grøft.

Ejer af matr. 1a Hvidsten by, Gassum har ansøgt Randers kommune om tilladelse efter vandløbsloven til at rørlægge 250 m grøft.

06. september 2018 - Oprettet af Morten Fischer Jørgensen

Ejer af matr. 1a Hvidsten by, Gassum har ansøgt Randers kommune om tilladelse efter vandløbsloven til at rørlægge 250 m grøft.

Du kan se ansøgningen her

Sagen fremlægges i 4 uger efter vandløbslovens regler. Har du kommentarer eller indsigelser, kan du sende dette til natur@randers.dk eller til Randers kommune, Laksetorvet, 8900 Randers c Att. Natur, Miljø og Landbrug.

Offentliggjort den  06.09.2018