Helstrup Enge, regulering af vandløb og sløjfning af grøfter.

Randers Kommune har givet tilladelse efter Vandløbslovens1 §17 samt § 3 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering til rørlægning af et vandløb samt sløjfning af mindre grøfter på matrikel 9i, Helstrup By, Helstrup.

06. juni 2018 - Oprettet af Lone Jørgensen

Klagefristen udløber 4 uger fra afgørelsen dvs. den 4. juli 2018 kl. 23.59

Tilladelse til regulering