Endelig tilladelse efter vandløbsloven til rørlægning af grøft

Randers Kommune meddeler hermed tilladelse til rørlægning af 250 m grøft.

10. oktober 2018 - Oprettet af Morten Fischer Jørgensen

Randers Kommune meddeler hermed tilladelse til rørlægning af 250 m grøft beliggende mellem matrikel 1a Hvidsten By, Gassum og matriklerne 7h, 7g, 7i, 7a alle Hvidsten By, Gassum. Tilladelsen meddeles efter Vandløbslovens § 17 (LBK. nr. 127 af 26/01/2017) samt § 3 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering (BEK. nr. 834 af 27/06/2016).

Se tilladelsen her