Endelig tilladelse efter vandløbsloven for etablering af minivådområde

Randers kommune meddeler hermed endelig tilladelse efter vandløbsloven for etablering af minivådområde syd for Haslund Skov.

Område syd for Haslund Skov

29. oktober 2018 - Oprettet af Morten Fischer Jørgensen

Randers Kommune meddeler hermed endelig tilladelse efter vandløbsloven til etablering af minivådområde syd for Haslund skov.

Se den endelige tilladelse efter vandløbsloven her 

Se ansøgning her

Tilladelsen er offentliggjort den 29. oktober 2018.