Dispensation og tilladelse til rekreativt projekt ved Langå marina

Randers Kommune meddeler dispensation fra naturbeskyttelsesloven til bl.a. at belægge trampestien med cykelgrus fra Langå Bådelaug hen til Enghavevej samt opsætte to fiskeplatforme. Samtidig gives der tilladelse til 2 flydebroer til fiskeri, kano og kajak samt ændring af rørbro.

05. juli 2018 - Oprettet af Morten Fischer Jørgensen

Langaa i Udvikling har ansøgt, om etablering af to fiskeplatforme, som er tilgængelig for kørestolsbrugere. Der skal udlægges grus på den eksisterende sti ”Trækstien/Pramdragerstien” for at gøre det muligt for kørestolsbrugere at benytte stien fra bådelauget til Engvænget, så man kan komme en tur rundt i området og få en unik naturoplevelse.

Desuden ansøges om renovering af nuværende bolværk (indfatning) og bådebro på 65 m syd for slæbestedet. Et tilsvarende bolværk/bådebro på 89 m nord for slæbestedet etableres i alt vil det give plads til 40 bådpladser. Derudover etableres 2 flydebroer syd for bolværk og et spang over en afvandingsgrøft nord for bolværket i forbindelse med trækstien.

Se hele afgørelsen her