BaneDanmarks signalkabelprojekt - krydsning af vandløb

29. januar 2018 - Oprettet af Lone Jørgensen

Randers Kommune har givet tilladelse til krydsning af en række vandløb i Randers Kommune i forbindelse med anlæggelse af nyt signalkabel for BaneDanmark.
Der er fire ugers klagefrist på afgørelsen, jf. klagevejledningen. Klagefristen udløber 26. februar 2018 kl. 23.59.
Krydsningstilladelsen