Afgørelse om ikke VVM-pligt ved rørlægning af vandløb.

16. marts 2018 - Oprettet af Lone Jørgensen

Ansøgning efter § 18 i VVM bekendtgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentliggørelse d.v.s. inden den 13. april 2018 kl. 23.59.

Se afgørelsen