Afgørelse om at ansøgning om rørlægning af 250 meter grøft ikke er omfattet krav om miljøvurdering

Afgørelse om at ansøgning om rørlægning af 250 meter grøft ved Mariagervej 489, ikke er omfattet krav om miljøvurdering.

06. september 2018 - Oprettet af Morten Fischer Jørgensen

Randers Kommune har truffet afgørelse om, at et projekt med rørlægning af 250 m grøft ikke er omfattet krav om miljøvurdering (VVM).

Projektstrækningen er beliggende mellem matr. 1a Hvidsten by, Gassum og matriklerne 7g, 7h, 7i oh 7a alle Hvidsten By, Gassum.

Afgørelsen er offentliggjort den 6. september 2018.

Se afgørelsen her

Se kort bilag her