8 ugers fremlæggelse af vandløbsrestaureringsprojekt i El Bæk

Randers Kommune fremlægger hermed forslag til detailprojektering og forundersøgelse af El Bæk (Strækningen mod Nørreå i Helstrup Enge)

20. juni 2018 - Oprettet af Morten Fischer Jørgensen

Randers Kommune fremlægger hermed forslag til detailprojektering og forundersøgelse af El Bæk (Strækningen mod Nørreå i Helstrup Enge)

Forslaget er ligeledes sendt til udtalelse hos berørte myndigheder og til de klageberettigede organisationer samt berørte lodsejere på strækningen, hvor vandløbet ønskes restaureret i form af gydebanker. Projektet er en del af Statens Vandområdeplanen 2015-21, hvor indsatsen er overført fra Vandplan I.

Projektforslaget kan ses her

Såfremt du har eventuelle indsigelser og ændringsforslag, skal de indgives skriftligt til vandløbsmyndigheden inden for en frist på 8 uger fra dags dato den 20. juni 2018 og frem til og med 15. august 2018.

Indsigelser og kommentarer kan fremsendes til e-mail: Natur@randers.dk eller til Teknik og miljø, Laksetorvet 1, 8900 Randers Att. natur og miljø

Projektet er finansieret af Den Europæiske Union og Miljø- og Fødevareministeriet