Tilladelse samt afgørelse om ikke VVM-pligt ved oprensning af Randers Havn og Randers Fjord

Randers Kommune har den 13. marts 2018 givet tilladelse til samt afgjort at oprensning af Randers Havn og Randers Fjord ikke er VVM-pligtigt.

13. marts 2018 - Oprettet af Jakob Aarup

Randers Kommune har givet tilladelse til oprensning af ca. 250.000 m3 sediment i Randers Havn og Randers Fjord for, at opnå en i forvejen registreret farbar vanddybde i sejlrenden. Tilladelsen kan ses her:

Tilladelse

Bilag 1a

Bilag 1b

Bilag 2

Bilag 3

Randers Kommune har truffet afgørelse, at det ansøgte ikke er VVM-pligtig. Afgørelsen kan ses her:

Afgørelse

Bilag 1

Bilag 2

Afgørelserne kan påklages frem til den 10. april 2018