Afgørelse om ikke VVM-pligt ved etablering af støjvolde ved Munkdrup

Randers Kommune har den 25. januar 2018 afgjort at etablering af 3 støjvolde ved Munkdrup ikke er VVM-pligtigt.

25. januar 2018 - Oprettet af Jakob Aarup

Afdeling for Veje og Trafik, Randers Kommune, har ansøgt om tilladelse til etablering af 3 støjvolde i Munkdrup, på del af matrikel nr. 6a, Paderup by, Kristrup og del af matrikel nr. 3n samt delnr. 2 af matr. nr. 2a Munkdrup By, Kristrup, som overføres til matr. nr. 3n Munkdrup By, Kristrup.

Den overskydende jord fra byggemodning af de nye boligområder i Munkdrup skal anvendes i støjvoldene mod motorvejen for nødvendig støjreduktion af området. For at sikre tilstrækkelig støjdæmpning af vejstøjen fra motorvejen er det nødvendigt, at der også tilkøres ren- og lettere forurenet jord fra andre projekter.

Randers Kommune har vurderet at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen kan ses her:

Afgørelse

Bilag 1 - screeningsskema

Bilag 2 - oversigtskort

Bilag 3 - snittegning og højdekurver iht støjberegning

Afgørelsen kan påklages frem til den 22. februar 2018.