Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Ålum til Nørre Å

Randers Kommune har den 23. august 2018 givet tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Ålum til Nørre Å

23. august 2018 - Oprettet af Jakob Aarup

Randers Kommune har den 23. august 2018 givet tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Ålum til Nørre Å. Tilladelsen er som følge af separatkloakering af Ålum og nedlæggelse af Ålum Renseanlæg. Udledningen af renset tag- og overfladevand vil erstatte udledningen af opspædet spildevand, udløb fra Ålum Renseanlæg og overløb fra Ålum Renseanlæg til Nørre Å. I forbindelse med tilladelsen har Randers Kommune samtidig vurderet, at projektet ikke vil medføre væsentlige påvirkninger, der kan være til skade for miljøet, og projektet er derfor ikke VVM-pligtig.

Tilladelse

Tilladelsen kan påklages frem til den 20. september 2018.