Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Langå til Gudenåen og Langå Sø

Randers Kommune har den 2. oktober 2018 givet tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Langå til Gudenåen og Langå Sø.

02. oktober 2018 - Oprettet af Jakob Aarup

Randers Kommune har den 2. oktober 2018 givet tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Langå til Gudenåen og Langå Sø. 

Vandmiljø Randers A/S har i forbindelse med en byggemodning af kloakopland LA25 søgt om ændring af udledningen af tag- og overfladevand fra udledningerne A1001RU og A1801RU til Gudenå. Randers Kommune har i den forbindelse set nærmere på udledningerne af tag- og overfladevand fra Langå. Randers Kommune har i den forbindelse vurderet, at samtlige udledninger af tag- og overfladevand fra Langå skal have en revideret udledningstilladelse.

Tilladelse

Tilladelsen kan påklages frem til den 30. oktober 2018.