Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Hvidsten til Fåresti Bæk

Randers Kommune har den 6. december 2018 givet tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Hvidsten til Fåresti Bæk

06. december 2018 - Oprettet af Jakob Aarup

Randers Kommune har den 6. december 2018 givet tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Hvidsten til Fåresti Bæk. Tilladelsen er som følge af separatkloakering af Hvidsten. Udledningen af renset tag- og overfladevand fra Hvidsten vil erstatte udledningen af opspædet spildevand. I forbindelse med tilladelsen har Randers Kommune samtidig vurderet, at projektet ikke vil medføre væsentlige påvirkninger, der kan være til skade for miljøet, og projektet er derfor ikke VVM-pligtig.

Tilladelse

Tilladelsen kan påklages frem til den 3. januar 2019.