Tilladelse til udledning af spildevand fra grundvandssænkning ved Sporbyen til Ladegård Bæk

Randers Kommune har den 13. juni 2018 givet tilladelse til midlertidig udledning af spildevand fra grundvandssænkning i forbindelse med etablering af spildevandsledninger i Sporbyen Scandia til Ladegård Bæk.

13. juni 2018 - Oprettet af Jakob Aarup

Randers Kommune har den 13. juni 2018 givet tilladelse til udledning af spildevand i forbindelse med en grundvandssænkning ved Sporbyen Scandia. Grundvandssænkningen er i forbindelse med etablering af spildevandsledninger i enklave A og B. Spildevandet ledes til Ladegård Bæk.

Tilladelse

Tilladelsen kan påklages frem til den 11. juli 2018.