Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Vorup til Gudenåen

Randers Kommune har den 12. juni 2018 givet tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Vorup til Gudenåen.

12. juni 2018 - Oprettet af Jakob Aarup

Randers Kommune har den 12. juni 2018 givet tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Vorup til Gudenåen. Tilladelsen er som følge af separatkloakering og klimatilpasning af Vorup. Udledningen af tag- og overfladevand vil erstatte udledningen af opspædet spildevand samt udledning af urenset tag- og overfladevand til Gudenåen.

Tilladelse

Bilag til tilladelse

Tilladelsen kan påklages frem til den 10. juli 2018.