Tilladelse til udledning af overfladevand fra Munkdrupvej til Carlsberg Grøften

Randers Kommune har den 23. maj 2018 givet tilladelse til udledning af overfladevand fra Munkdrupvej. Overfladevand udledes til Carlsberg Grøften.

23. maj 2018 - Oprettet af Jakob Aarup

I forbindelse med forlægning af Munkdrupvej har Randers Kommune, Natur & Miljø den 23. maj 2018 givet tilladelse til udledning af overfladevand fra Munkdrupvej til Carlsberg Grøften. Inden udledning til Carlsberg Grøften ledes overfladevand igennem et regnvandsbassin, som renser og forsinker overfladevand inden udledning.

Tilladelse

Tilladelsen kan påklages frem til den 20. juni 2018.