Tilladelse til udledning af overfladevand fra et efterbehandlet areal til Alling Å

Randers Kommune har den 13. december 2018 givet tilladelse til udledning af overfladevand fra et efterbehandlet areal ved Gl. Århusvej 110, 8940 Randers SV til Alling Å, samt etablering af efterklaringsbassiner.

13. december 2018 - Oprettet af Jakob Aarup

Danish Stevedore Holding A/S har den 21. marts 2017 fremsendt ansøgning om miljøgodkendelse til at genanvende ren og lettere forurenet jord til efterbehandling af den tidligere lergrav på ejendommen matr. 2h m.fl. Ølst by. I den forbindelse er der ansøgt om udledning af overfladevand fra de behandlede arealer til Alling Å, samt etablering af efterklaringsbassiner.

Randers Kommune har den 13. december 2018 givet tilladelse til udledningen.

Tilladelse

Klagefristen er den 10. januar 2019.